Teen Lojistik, gelişmiş batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demiryolu taşımacılığı konusunda da faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

Yukarı Çık